Od 20.06.2019 do 23.06.2019

termin

Jura Krakowsko-Częstochowska

miejsce

750 zł

cena

Marcin Kraszewski
Marcin Kraszewski

instruktor


Zgłoszenie na Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych