Od 20.05.2021 do 23.05.2021

termin

Jura Krakowsko-Częstochowska

miejsce

800 zł

cena

Jakub Pawlak
Jakub Pawlak

instruktor


Zgłoszenie na Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych

Organizatorem kursu jest instruktor Jakub Pawlak. Otrzyma on to zgłoszenie i skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia dalszych informacji i kroków niezbędnych do uczestnictwa w kursie.