2 dni (skały)
lub 3 spotkania po 4h każde (Trójmiasto)

czas trwania

Trójmiasto lub Jura Krakowsko-Częstochowska

miejsce

3-4

ilość kursantów

600 zł

cena / osoba


Wiedz, że to w Twoich rękach spoczywa zdrowie i życie partnera wspinaczkowego, który może jest też Twoim przyjacielem lub nawet partnerem życiowym. W razie wypadku nikt Cię nie wyręczy, nikt inny nie weźmie odpowiedzialności za sytuację. Wszystko co będzie się działo dalej, będzie zależało od Ciebie. Wiedz o tym. Naucz się jak działać z minimum szpeju, który posiadasz.

Program kursu autoratownictwa:

 • Przypomnienie węzłów używanych do wspinania i autoratownictwa, technik asekuracyjnych, budowy stanowisk.
 • Uwalnianie się od ciężaru poszkodowanego partnera i przenoszenie ciężaru na stanowisko.
 • Podciąganie partnera metodą U.
 • Podciąganie partnera metodą flaszencug.
 • Zjazd z przepinką przez węzeł.
 • Odblokowywanie przyrządu na górnym stanowisku.

Warunek uczestnictwa: ukończony kurs skałkowy lub kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych.

UWAGA: Możliwe jest dopuszczenie osób, które nie ukończyły wyżej wymienionych kursów, ale które posiadają wiedzę z zakresu:

 • Umiejętność zjazdu z autoasekuracją i podchodzenia po linie.
 • Umiejętność poprawnej asekuracji dolnej i ze stanowiska górnego.
 • Umiejętność poprawnego konstruowania stanowisk.
 • Umiejętność bezpiecznego wspinania się w zespole.
 • Znajomość węzłów używanych do wspinania.
 • Znajomość zasad wspinania w zespole.

Instruktor zastrzega sobie prawo wykluczenia z kursu osób (w trakcie jego trwania), których wiedza okaże się niewystarczająca do bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach. W takim przypadku koszt kursu nie zostanie zwrócony.