Od 23.05.2020 do 26.05.2020

termin

Jura Krakowsko-Częstochowska

miejsce

750 zł

cena

Jakub Pawlak
Jakub Pawlak

instruktor


Zgłoszenie na Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych

Organizatorem kursu jest instruktor Jakub Pawlak. Otrzyma on to zgłoszenie i skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia dalszych informacji i kroków niezbędnych do uczestnictwa w kursie.